Home » Wycinki » Dziury w ulicy – 1895

Dziury w ulicy – 1895

Asfaltowanie dróg i ulic w Polsce rozpoczęło się w XIX wieku. Jak widać, dziury i pułapki z tym związane są stałym fragmentem gry.  Nie należy narzekać na słabą jakość nawierzchni, tylko przyjąć ją jako nieodzowny element naszej polskiej tradycji.  Jasnym jest, że dziury być muszą, były, są i będą. I to jest jak najbardziej normalne. Nie byłoby dziur w drogach, gdyby dróg nie było.

 

Maciej Polak


Nowiny Stanisławowskie : czasopismo ekonomiczno-społeczne. 1895, nr 1 ...

Nowiny Stanisławowskie : czasopismo ekonomiczno-społeczne. 1895, nr 1