Home » Wycinki » Drzewo penisowe

Drzewo penisowe

Drzewo penisowe

Drzewo penisowe

Jeszcze w XVIII wieku znaleźć można w księgach, powiedzmy popularnonaukowych, przykłady dziwnych stworzeń i roślin, które żyły wówczas na świecie. Jakoś wraz z rozwojem nauki zaczęły wymierać. Drzewa penisowe pochodzą ze średniowiecza, nie wiemy niestety w jakiej części świata rosły rzeczone drzewka kutasiane, ani w jaki sposób rozsiewały nasiona swe – tego akurat wiedzieć nie pragniemy.

Temat penisa cieszył się od zawsze sporym zainteresowaniem, co w sumie jest dla ludzkości zbawienne, gdyż w przeciwnym wypadku wymarłaby jak wspomniane dziwne stworzenia.

W średniowiecznym „Młocie na czarownice”, dziełku napisanym przez nawiedzonych mizoginów, które fragmentami jest nawet całkiem zabawne znajdujemy taki oto dosyć ciekawy ustęp w rozdziale „O sposobie którym mężczyźnie członek wstydliwy odejmować swym omamieniem zwykły„:

Co bychmy zaś na koniec o tych czarownicach rozumieć mieli, które tych członków wstydliwych […] w liczbie niemałej, to jest: dwadzieścia abo trzydzieści razem w gniazdo ptasze abo też skrzynią jaką zamykają, a te jakoby żywe pomykają się do jedzenia owsa, abo inszej zobi co ludzi wiele widało, i pospolita o tym bywa mowa. Powiedamy, iż sprawą szatańską i omamieniem zmysłów sposobami opisanymi wszystko się dzieje. Powiedał abowiem człowiek niektóry, iż gdy członek męski zgubił, i czarownice jednej o przywrócenie go prosił. Rozkazała mu czarownica, żeby na drzewo pewne wstąpił i z gniazda, w którym takowych członków było niemało, któryby mu się podobał, wziąć pozwoliła. Gdy tedy on jeden najwiętszy między nimi obrawszy wziąć go chciał. Rzekła czarownica, zaniechaj tego, abowiem to jest plebana jednego. […]

Do „Młota na czarownice” niewątpliwie wrócimy jeszcze przy okazji innych tematów…


Źródła:

  1. Discardingimages
  2. MŁOT NA CZAROWNICE – POSTĘPEK ZWIERZCHOWNY W CZARACH, a także sposób uchronienia się ich, i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający.